Asrama Akhlak Kuching

ASRAMA AKHLAK KUCHING


Jalan Datuk Muhammad Musa
94300 Kuching Samarahan
Sarawak


No. Telefon: 082-628521
No.Faks : 082-616473

Warden : Puan Suliana Binti Jery'In

 

TUJUAN

Untuk memberi jagaan, perlindungan dan bimbingan kepada juvana dalam tahanan sementara, dalam permindahan ke Sekolah Tunas Bakti dan mereka yang dalam perintah cubaan akhlak.

AKTIVITI

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah mengikut pembekalan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diluluskan seperti berikut ;_

 • Akta Kanak-Kanak 2001
 • Peraturan Sekolah-Sekolah yang diluluskan 1981

KUMPULAN SASARAN

Kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun yang tidak terkawal, yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

TEMPOH PEMULIHAN

Untuk suatu tempoh maksima selama satu tahun.

PERKHIDMATAN DALAM INSTITUSI

 • Jagaan dan perlindungan (tempat tinggal, keperluan harian, makanan, rawatan)
 • Kaunseling dan Bimbingan
 • Pendidikan Formal (Luar Institusi)
 • Pendidikan Akhlak dan Agama
 • Agama Islam, Agama Kristian dan Pendidikan Moral
 • Latihan Vokasional
 • Pertanian dan Memasak

KEISTIMEWAAN

 • Cuti balik ke kampung
 • Cuti Keemasan
 • Wang Saku
 • Perkelahan