picture

 

Perkhidmatan Orang Kurang Upaya


DEFINISI ORANG KURANG UPAYA (OKU)

Mengikut Akta Orang Upaya 2008, “OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat”.

OBJEKTIF

Membantu mempercepatkan proses integrasi OKU dengan mewujudkan pelbagai aktiviti dan skim bantuan menolong OKU berdikari dari segi ekonomi dan sosial dan seterusnya mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat serta mempertingkatkan potensi orang kurang upaya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta berfungsi secara produktif dalam masyarakat.

KATEGORI OKU

1.   Kurang Upaya Pendengaran
2.   Kurang Upaya Penglihatan
3.   Kurang Upaya Fizikal
4.   Kurang Upaya Pertuturan
5.   Masalah Pembelajaran
6.   Kurang Upaya Mental
7.   Kurang Upaya Pelbagai (Multiple Disabilities)
     
     maklumat lanjut tentang kategori OKU


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
 
Warga Emas

Orang Gelandangan