<< SENARAI ATURCARA

Bengkel Perhubungan Awam & Pengurusan Awam Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak 2020

Bengkel ini diadakan bertujuan untuk memantapkan kemahiran para peserta ketika berhadapan dan berurusan dengan pelanggan/klien jabatan, terutamanya pelanggan/klien jabatan yang mengadu dan mencabar, meliputi aspek kemahiran dalam mempamerkan etika dan tingkah laku yang menyenangkan serta  kemahiran komunikasi yang mantap dan berkeyakinan, seterusnya akan meningkatkan persepsi positif pelanggan/klien jabatan terhadap imej dan reputasi organisasi/jabatan

Tarikh: 10 - 13 Mac 2020
Tempat: Merdeka Palace Hotel, Kuching
Penganjur: Cawangan Transformasi & Inovasi, JKMS