Perkhidmatan Pembangunan Komuniti Sukarela

PENGENALAN

Seksyen Pembangunan Komuniti Sukarela bertanggungjawab dalam menjamin kesejahteraan dan kebajikan golongan sasar yang tinggal di pusat-pusat jagaan, mempertingkatkan keupayaan komuniti yang bekerperluan dan bermasalah ke tahap optimum untuk membolehkan mereka berdikari, mempertingkatkan komitmen komuniti, agensi, jabatan, badan-badan swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebajikan sukarela yang lain dalam membantu golongan sasar jabatan dan mempertingkatkan semangat kesukarelaan komuniti dan masyarakat untuk membantu golongan sasar jabatan


OBJEKTIF
 • Menjamin kesejahteraan dan kebajikan golongan sasar yang tinggal di pusat-pusat jagaan
 • Mempertingkatkan keupayaan komuniti yang bekerperluan dan bermasalah ke tahap optimum untuk membolehkan mereka berdikari
 • Mempertingkatkan komitmen komuniti, agensi, jabatan, badan-badan swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebajikan sukarela yang lain dalam membantu golongan sasar jabatan
 • Mempertingkatkan semangat kesukarelaan komuniti dan masyarakat untuk membantu golongan sasar jabatan

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN 

 • Bantuan Geran Tahunan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan
  Senarai PSK

 • Bridged Kebajikan Perdana (BKP)

 • Program Unit Khidmat Penyayang (UKP)

 • Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat (MAYANG)

 • Program Organisasi Komuniti (ke arah produktif  welfare)

 • Jentera Dasar Sosial Negara di peringkat akar umbi (NADI)

 • Program Perkongsian Bijak dengan Syarikat Korporat

 • Bengkel Terlindung (Bengkel Seri Sarawak)

 • Program Khidmat Bantu Di Rumah/Home Help Services