Polls
Announcements
<< SENARAI ATURCARA

Peluang Meningkatkan Taraf Sosio Ekonomi Golongan Sasar Jabatan / 2021

Perbincangan 2 hala diantara YBrs Encik Zulaihi Mohd Mantali iaitu Pengurus Besar PETRONAS Sarawak bersama Puan Noriah Binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak bagi membantu meningkatkan taraf sosioekonomi golongan sasar Jabatan. Semoga kerjasama diantara PETRONAS dan JKMS mampu memberi peluang perubahan kehidupan kepada mereka yang memerlukan.

Tarikh: 23 Jul 2021
Tempat: JKMS
Penganjur: Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak