Polls
Announcements
<< SENARAI ATURCARA

Pelancaran Perkhidmatan COMMUNITY CHAT / 2021

YB Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak - Kanak telah melancarkan Perkhidmatan Community CHAT (Counseling Help At Any Time). Ini merupakan salah satu perkhidmatan yang diterajui oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak bagi membantu pihak yang memerlukan rundingan berbentuk kaunseling. Turut hadir dalam pelancaran ini adalah Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti, Setiausaha Tetap Kementerian dan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak

 

Tarikh: 12 Jul 2021
Tempat: Kuching
Penganjur: Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak