Polls
Announcements
<< SENARAI ATURCARA

Tinjauan Kerja Ke Projek Rumah Seri Kenangan Sibu / 2021

Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti iaitu YB Datuk Francis Harden Ak Hollis bersama Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak iaitu Puan Noriah Binti Haji Ahmad turun padang bersama bagi melihat sendiri perkembangan projek Rumah Seri Kenangan Sibu. Selesai mendengar taklimat daripada pihak JKR, YB Menteri Muda terus dibawa untuk melihat prestasi kemajuan projek tersebut. 

Tarikh: 9 Jul 2021
Tempat: Sibu