<< SENARAI ATURCARA

Bengkel Pemurnian Garis Panduan Pengurusan Geran Pelancaran (GP) 21 - 24 Mac 2021 | Damai Bech Resort

1. Membincangkan pemurnian Garis Panduan Pemberian Geran Pelancaran

2. Membincangkan Strategi Bimbingan UMK dalam meningkatkan jualan/ pendapatan UMK

3. Membincangkan perkembangan & status program yang dilaksanakan

4. Menilai & mengesahkan UMK berjaya/ berdikari

5. Meningkatkan kompetensi pembimbing serta memotivasikan pembimbing dalam melaksanakan tugas yang diberikan

Tarikh: 21 - 24 Mac 2021
Tempat: Damai Beach Resort, Kuching