Direktori Pengetua InstitusiDirektori Pengetua Institusi


Nama: Encik Peter Anak Gabong
Jawatan: Pengetua Institusi Rumah Seri Kenangan, Kuching
No.Telefon : 082-611122
E-Mail : petapetg@sarawak.gov.my


Nama : Encik Nyambar Anak Ginda
Jawatan: Pengetua Institusi Rumah Seri Kenangan, sibu
No.Telefon: 083-321942
E-Mail : nyambarg@sarawak.gov.myNama : Puan Aziah Binti Saruji
Jawatan: Pengetua Institusi Pusat Pemulihan, Samarahan
No.Telefon: 082-615466 / 082-615949
E-Mail : aziahs@sarawak.gov.my


Nama : Cik Sharifah Mordiah Binti Syed Ali
Jawatan: Pengetua Institusi Rumah Kanak-kanak Datuk Ajibah Abol, Sri Aman
No.Telefon: 083-323562 / 083-326984
E-Mail : shamorsa@sarawak.gov.my


Nama : Encik Najib bin Endong
Jawatan: Pengetua Institusi Sekolah Tunas Bakti, Kuching
No.Telefon: 082-626681 / 082-612173
E-Mail : najibendong@jkm.gov.my


Nama : Encik Mohamad Iskandar bin Mohammed Tudin
Jawatan: Pengetua Rumah Kanak-Kanak Toh Puan Hajah Norkiah Kuching
No.Telefon: 082-625055 / 082-628055
E-Mail :mohd_iskandar@jkm.gov.myNama : Puan Evelyn Cliff Emang

Jawatan: Pengetua Sekolah Tunas Bakti (P), Miri
No.Telefon: 085-611507 / 611054 / 611478
E-Mail : evelyn@jkm.gov.my


Nama : Puan Zurenna binti Zainudin
Jawatan: Timbalan Pengetua Institusi Taman Seri Puteri, Kuching
No.Telefon: 082-843226/843224/843229
E-Mail :zurennabz@jkm.gov.myNama : Puan
Tiong anak Kunyok
Jawatan: Timbalan Pengetua Desa Bina Diri
No.Telefon: 082-613522
E-Mail :tiongk@jkm.gov.my