Direktori Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian


Nama: Puan Hjh. Norhayati bt. Hj. Abdul Rahman
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching                              
No. Telefon: 082-507111 / 507999
E-Mail: norhayati@sarawak.gov.my


Nama:
Encik Mohammed Yaakob Bin Morshidi
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan
No. Telefon: 082-671191
E-Mail: myaakobm
@sarawak.gov.my


Nama: Puan Vivian Anak Engkiong
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman
No. Telefon: 083-321730
E-Mail: vivianae@sarawak.gov.myNama: Puan Uwieng Anak Gimos
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Betong
No. Telefon: 083-472216
E-Mail: uwiengg@sarawak.gov.my


Nama: Encik Tang Kee Lee

          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sarikei
No. Telefon: 084-651951
E-Mail: tangkl@sarawak.gov.my


Nama: Puan Emilda Piar Kunchui Uli
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu
No. Telefon: 084-329434
E-Mail: emildapk@sarawak.gov.my
Nama: 
Encik Dariel Thiong Yiew Seng
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Mukah
No. Telefon: 084-873701
E-Mail: darielths@sarawak.gov.my


Nama: Puan Evelyn Anak Buda
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kapit
No. Telefon: 084-796152
E-Mail: evelynb@sarawak.gov.my


Nama: Puan Sharifah Mordiah Binti Syed Ali

          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu
No. Telefon: 086-332341
E-Mail: shamorsa@sarawak.gov.my


Nama:
Pengiran Mohamad Najib B. Pengiran Mohamad
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri
No. Telefon: 085-419072
E-Mail:
awanmnpm@sarawak.gov.my


Nama: Encik 
Wan Muhammad Hasif Bin Wan Jamari
          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang
No. Telefon: 085-212359
E-Mail: 
wmhasif@sarawak.gov.myNama: Puan Aziah Binti Saruji

          Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian, 
          Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian
No. Telefon: 082-892288
E-Mail: 
aziahs@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=373


Nama: Puan Hjh. Norhayati bt. Hj. Abdul Rahman
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching                               
No. Telefon: 082-507555
E-Mail: 
norhayati@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=328


Nama: Encik Mohamad Guntor Bin Rajaie
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan
No. Telefon: 082-671191
E-Mail: guntorr@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=118


Nama: Encik Awgku Mohd Najib b. Pengiran Mohamad
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman
No. Telefon: 083-321730
E-Mail: 
awanmnpm@sarawak.gov.my

 
Nama: Uwieng Anak Gimos
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Betong
No. Telefon: 083-472216
E-Mail: uwiengg@sarawak.gov.my


https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=371


Nama: Encik Tang Kee Lee
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sarikei
No. Telefon: 084-651951
E-Mail: tangkl@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=121


Nama: Puan Emilda Piar Kunchui Uli
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu
No. Telefon: 084-329434
E-Mail: 
emildapk@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=369


Nama: Cik Aziah Bt. Saruji
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Mukah
No. Telefon: 084-873701
E-Mail: 
aziahs@sarawak.gov.my


https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=115


Nama: Encik Peter anak Gabong
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kapit
No. Telefon: 084-796152
E-Mail: peterpetg@sarawak.gov.my

 


Nama: Taddy Anak Ajin
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu
No. Telefon: 086-332341
E-Mail: taddyj@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=114


Nama: Puan Sharifah Ranimah bt. Wan Hashim
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri
No. Telefon: 085-419072
E-Mail: shrwh@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=399


Nama: Cik Haslinda Binti Supu
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang
No. Telefon: 085-212359
E-Mail: haslindas@sarawak.gov.my

https://welfare.sarawak.gov.my/modules/web/image_show.php?id=399

Nama: Cik Haslinda Binti Supu
Jawatan: Penolong Pengarah Bahagian, 
             Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang
No. Telefon: 085-212359
E-Mail: haslindas@sarawak.gov.my