Desa Bina Diri

 

 

DESA BINA DIRI KUCHING


Lot 1052, Jalan Datuk Muhammmad Musa

 94300 Kota Samarahan, Sarawak

No. Tel. : 082 - 613522

No. Faks : 082 - 615486

Penguasa : Puan Tiong Anak Kunyok

TUJUAN

Objektif penubuhan DBD adalah seperti berikut :

i. Memberi perlindungan, penjagaan dan pemulihan kepada penghuni yang terdiri daripada
   golongan papa;
ii. Melatih penghuni supaya dapat menyesuaikan diri dan dapat di intergrasikan semula ke dalam
   masyarakat;
iii. Melengkapkan diri dengan asas pembelajaran dan kemahiran.

AKTIVITI

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah mengikut pembekalan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diluluskan seperti berikut ;-

 • Seksyen 3(2) Akta Orang Papa
 • Berumur 19 hingga 59 tahun.

KUMPULAN SASARAN

Pengemis, kutu rayau dan gelandangan yang berumur di antara 18 sehingga 59 tahun.

TEMPOH PEMULIHAN

 • 3 tahun (perintah mahkamah).
 • Kemasukan secara sukarela atas perintah Pengarah/ tidak ada tempoh.
 • Dibebaskan mengikut budi bicara Ahli Lembaga Pelawat.

PERKHIDMATAN DALAM INSTITUSI

 • Penjagaan, perlinduingan / bimbingan kaunseling oleh Pejabat Kebajikan Bahagian;
 • Kemudahan beribadat, bersukan dan beriadah;
 • Pemeriksaaan kesihatan secara berkala.

KEISTIMEWAAN

 • Cuti balik ke kampung;
 • Cuti Keemasan;
 • Lawatan oleh ahli keluarga penghuni;
 • Lawatan ke luar;
 • Perkelahan;
 • Wang Saku