Pusat Pemulihan Samarahan

Picture

Pusat Pemulihan Samarahan
Kilometer1, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kuching-samarahan
Tel:082-615949 , 082-615466(D/L)
Faks: 082-610063

Pengetua : Puan Nurul Aimidiana Binti Oton

Pusat Pemulihan Samarahan ditubuhlan untuk memberi perkhidmatan pemulihan, termasuk rawatan perubatan dan latihan vokasional kepada 100 orang kurang upaya anggota untuk suatu waktu jangka masa, supaya mereka menjadi lebih produktif dan dapat hidup berdikari. 

Pusat Pemulihan Samarahan ini dibina di Bahagian Samarahan di atas tapak tanah seluas 10 ekar. Ianya mempunyai kemudahan asrama, blok pentadbiran, bengkel latihan vokasional, blok fisioterapi, blok terapi kerja dan beberapa buah rumah kediaman kakitangan.

 Pusat ini menyediakan perkhidmatan dan pemulihan seperti berikut:-

  • Jahitan

  • Elektronik

  • Komputer

  • Dandanan Rambut