Rumah Seri Kenangan KuchingRUMAH SERI KENANGAN KUCHING
(alamat penempatan sementara RSK)
Pusat Pemulihan Samarahan
KM1, Jalan Datuk Muhammad Musa
94300 Kuching Samarahan Sarawak
No Telefon: 082-611122
No Fax : 082-619817

Pengetua : Encik Peter Ak Gabong


Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada mereka yang memerlukan bagi meneruskan kehidupan. Kriteria kemasukan ke Rumah Seri Kenangan adalah seperti berikut :-

-  Daif dan berumur 60 tahun dan ke atas
-  Tidak menghadapi penyakit berjangkit
-  Tidak mempunyai keluarga atau penjaga
-  Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap
-  Berupaya menjaga diri

CARA KEMASUKAN

Permohonan dibuat melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian / Daerah yang berhampiran dengan menggunakan borang yang disediakan.

Setiap permohonan masuk disiasat terlebih dahulu sebelum disyor oleh Penolong Pengarah Bahagian dan seterusnya di luluskan oleh Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

  • Penjagaan dan Perlindungan

  • Bimbingan dan Kaunseling

  • Pendidikan

  • Didikan Agama/Akhlak

  • Aktiviti di dalam dan diluar institusi

  • Rekreasi

  • Perubatan dan Rawatan Kesihatan