Permohonan BantuanPermohonan Bantuan

KRITERIA KELAYAKAN AM / ASAS


1.   Warganegara Malaysia dan bermastautin di Sarawak
2.   Pendapatan tidak melebihi PGK RM990.00
3.  Golongan yang tidak berkemampuan dan berkeperluan yang
      mengambil kira :
              - Bilangan anak / tanggungan
              - Tahap ketidakupayaan ketua / ahli keluarga
              - Sokongan dari ahli keluarga
              - Keadaan dan kelengkapan rumah berdasarkan keperluan
              - Faktor-faktor lain yang munasabah


TEMPOH KELULUSAN permohonan


Tempoh Proses Permohonan : 30 hari

CARA PERMOHONAN


1.   Sila berhubung dengan Pejabat Kebajikan Masyarakat yang
      berhampiran.
2.   Permohonan melalui surat dan/atau mengisi JKMNS/1/2010 (pind.1/2014)


Catatan : Kelulusan bantuan adalah tertakluk kepada siasatan dan keadaan sesuatu kes