Jenis Jenis Taska dan Pusat JagaanJenis Jenis Taska dan Pusat Jagaan

KATEGORI TASKA

Seksyen 5 Akta 308 memperuntukkan 4 kategori TASKA seperti berikut :

1.      TASKA Di Institusi

  • Menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam jagaan
  • Ditubuhkan atas inisiatif pihak swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO)

2.      TASKA Di Tempat Kerja

  • Menerima  10 orang kanak-kanak atau lebih dalam  jagaan
  • Ditubuhkan atas inisiatif majikan untuk kebajikan pekerja

3.      TASKA Komuniti

  • Menerima  10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan
  • Menerima bantuan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri
  • Ditubuhkan atas inisiatif komuniti untuk manfaat kepada keluarga yang berpendapatan rendah di bandar dan luar bandar

4.      TASKA Di Rumah

  • Menerima 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam jagaan
  • Dijalankan di kediaman sendiri