Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Nov 2019
Versi 8.2.2
Jenis-Jenis Bantuan dan Syarat Asas KelayakanJenis-Jenis Bantuan dan Syarat Asas Kelayakan

JENIS - JENIS BANTUAN


1. Bantuan Bulanan

 • Bantuan Am

 • Bantuan Kanak-Kanak
 • Bantuan Anak Pelihara
 • Bantuan Orang Tua
 • Elaun Pekerja Cacat
 • Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja
 • Bantuan Penjagaan OKU / Pesakit Kronik Terlantar
 • Bantuan Belia-Beliawanis

 2. Bantuan Sekaligus

 • Bantuan Sekolah

 • Bantuan Alat Tiruan / Ortopedik
 • Geran Pelancaran
 • Bantuan Pengangkutan Jenazah / Mayat
 • Bantuan Kes Terkandas / Terdampar 
 • Bantuan Bekas Pesakit
 • Bantuan Bencana (Kebakaran / ribut / tanah runtuh / banjir / kemarau dan lain-lain)
 • Bantuan Kerosakan Tanaman
 • Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas
 • Tabung Bantuan Segera 
 • Bantuan Segera Persekutuan Bagi Kawasan Parlimen

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN SKIM BANTUAN


BIL

JENIS BANTUAN

SYARAT KHUSUS

KADAR

1.

Bantuan Am (BA)                    

- Individu/keluarga miskin
- Klien yang tidak sesuai di pertimbangkan bawah skim bantuan
  Persekutuan
- pendapatan pemohon tidak lebih PGK-RM990.00 sebulan

RM200.00

RM300.00

2.

Bantuan Kanak-kanak (BKK)

- Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak
- kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah 
- Kanak-kanak yang mempunyai ibubapa/penjaga yang tidak berkemampuan
  atau putus mata pencarian kerana uzur, cacat, berpenyakit atau
  tanggungan banduan atau pusat tahanan

RM100.00
 –
 RM450.00

3.

Bantuan Orang Tua (BOT)

- Warga emas berumur 60 tahun ke atas
- Tiada mata pencarian tertentu untuk menyara hidup
- Tiada keluarga atau mempunyai keluarga yang tidak berkemampuan untuk
  memberi sumbangan

RM350.00

4.

Bantuan Anak Pelihara (BAP)

- Kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah
- Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibubapa
- Kanak-kanak tinggal bersama-sama dengan keluarga ganti
- Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi
  Akta Pengangkatan 1952
- Kanak-kanak yang diambil dari “Program Anak Pelihara” yang dikendalikan
  oleh JKM
- Tiada mata pencarian tertentu untuk menyara hidup.
- Had pendapatan keluarga pelihara tidak ditetapkan

RM250.00
 –
RM500.00
 (2 atau lebih RM500.00)

5.

Elaun Pekerja Cacat (EPC)

- Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat
- Bekerja sendiri atau dengan majikan
- Pendapatan bulanan pemohon tidak melebihi RM1,200 sebulan tidak
  termasuk pendapatan keluarga
- Berumur 16 tahun ke atas
- Tidak tinggal di institusi yang telah disediakan kemudahan tempat tinggal
  makan/minum dan pakaian percuma

RM350.00

6.

Bantuan Penjagaan OKU / Pesakit Kronik Terlantar (BPT)

- Pemohon adalah penjaga yang merupakan ahli keluarga OKU/ Pesakit 
  Kronik Terlantar
- Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia
- Sedang memberi jagaan kepada ahli keluarga yang OKU/ Pesakit Kronik
  Terlantar sepenuh masa
- Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000.00 sebulan
- Keluarga yang berkeperluan dan tidak berkemampuan

RM300.00

7.

Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)

- Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia
- Sumber pendapatan individu tidak melebihi PGK semasa.
- Sumber pendapatan adalah merujuk epada semua sumber pendapatan
  yang diterima oleh individu termasuk Pencen, PERKESO, bantun bulanan
  insurans dan lain-lain
- OKU berdaftar dengan JKM
- Disahkan oleh pegawai perubatan bagi kes-kes yang meragukan
- Berumur antara 18-59 tahun
- Bukan penerima skim Bantuan Bulanan Jkm sedia ada
- Bukan peserta Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) JKM dan 
  program penjagaan/pemulihan kelolaan agensi Kerajaan dan Ngo Kebajikan
- Bagi keluarga yang menerima bantuan bulanan termasuk Bantuan
  Penjagaan OKU Terlantar (BPT) yang berpendapatan di bawah PGK
  semasa, bantuan ini bolehdipertimbangkan kepada pemohon

RM200.00

8.

Bantuan Belia-Beliawanis (BBB)

- Belia-beliawanis dari keluarga miskin yang tercicir dari persekolahan dan
  juga penganggur
- Belia-beliawanis di bawah jagaan  akhlak, di bawah seliaan lanjut atau
  berlesen dari Sekolah akhlak dan Pusat Perlindungan Wanita dan Gadis
- Belia-beliawanis Orang Kurang Upaya

RM200.00

9.

Bantuan Sekolah

- Anak-anak penerima bantuankebajikan
- Keluarga yang berpendapatan RM830.00 kebawah

RM500.00 atau kadar sebenar

10.

Bantuan Alat Tiruan / Ortopedik

- Disyorkan / disahkan sesuai guna oleh doktor atau pakar perubatan
- Mereka yang tidak mampu

Kadar sebenar (tertakluk kepada perltimbangan Pengarah)

11.

Geran Pelancaran

- Penerima bantuan bulanan atau ahli keluarganya
- Orang kurang upaya (OKU) yang sedang mendapat perkhidmatan dari
  jabatan
- bekas pelatih dari intitusi kebajikan
- kes-kes seliaan akhlak

Maksimum RM5,000.00

12.

Bantuan Pengangkutan Jenazah/Mayat

- golongan yang tidak berkemampuan

RM100.00

RM2,700.00

13.

Bantuan Kes Terkandas / Terdampar

- golongan yang tidak berkemampuan
- kes-kes yang dirujuk oleh hospital kerajaan (kes-kes di Sarawak)
- rujukan dari Rumah Sarawak (kes-kes dari semenanjung Malaysia)

Tambang Pengangkutan kadar sebenar / makan RM5.00 orang / sehari

14.

Bantuan Bekas Pesakit

- Bekas pesakit yang tidak berkemampuan untuk menampung kos makanan
  dan pengangkutan selepas keluar dari hospital kerajaan

Tambang Pengangkutan kadar sebenar / elaun menunggu RM5.00 sehari (maksimum 10 hari)

15.

Bantuan Bencana

- mangsa bencana seperti kebakaran,banjir, ribut dan tanah runtuh

- Tunai
  RM40.00

  seorang
- Makanan
  RM150.00

  sekeluarga
- Peralatan
  dapur
 
  RM100.00
- Pakaian
  Harian

  RM70.00
  seorang
- Pakaian
  Sekolah
  RM70.00
- Peralatan
  sekolah
  RM50.00
  seorang
- Bahan
  Binaan
 
  RM2500.00
- Pemulihan
  perniagaan

  RM3000.00

16.

Bantuan Air

- mengalami masalah bekalan air

70 gelen sekeluarga (315 liter)

17.

Bantuan Kerosakan Tanaman

- golongan yang memerlukan

1.2kg beras seorang

18.

Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas

- mangsa atau waris mangsa serangan binatang buas yang telah dikategori 
  oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara seperti Gajah,
  Babi Hutan, Harimau,
Ular-ular bisa,  Primat(Beruk,Kera, Siamang,Ungka,
  Lotong
& Kongkang), Buaya, Seladang, Beruang dan Ular Sawa
- Warganegara Malaysia
- Orang awam (bukan anggota pasukan keselamatan)
- Buka pegawai kerajaan yang sedang menjalankan tugas
- Tidak termasuk mereka yang memburu sama ada secara berlesen atau
  tidak berlesen semasa berlaku serangan
- Tidak termasuk mereka yang menyebabkan kecederaan kepada seseekor
  binatang hingga menyebabkannya menjadi ganas dan menyerang mangsa

Maksimum RM20,000

kematian / hilang upaya kekal

19.

Tabung Bantuan Segera

- Warganegara Malaysia
- Keluarga miskin dan daif yang memerlukan bantuan segera untuk
  untuk  memenuhi keperluan asas harian
- Tidak mampu menunggu proses bayaran bantuan biasa
 biasa                                                                                                        

Maksimum RM 300.00

20.

Bantuan Segera Persekutuan Bagi Kawasan Parlimen

- Golongan yang berkeperluan dan tidak berkemampuan
- Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1,000.00 sebulan  

                                 

- Mangsa 
  bencana/
 kemalangan/
  terdampar 
  RM200.00

- Miskin 
  (RM200.00)

- Kematian
  (RM300.00)

PesakitKronik (RM500.00

- Baikirumah  
  bencana)
 
  (RM500.00)

Catatan : Faktor-faktor lain yang diambil kira semasa siasatan dijalankan ialah bilangan anak/tanggungan, keadaan rumah kediaman, umur pemohon/ketua keluarga, kecacatan dan keuzuran disebabkan oleh penyakit.